Poradenstvo pre živnostníkov | tax-in.sk

Služby

Poradenstvo pre živnostníkov

 • Prihlásenie živnosti v Rakúsku
 • Pozastavenie, obnovenie alebo zrušenie živnosti v Rakúsku
 • Nahlásenie zmeny miesta podnikania v Rakúsku
 • Nemocenské pripoistenie – prihlásenie a odhlásenie pripoistenia v Rakúsku
 • Pripoistenie rodinných príslušníkov na sociálnu poisťovňu v Rakúsku
 • Hlásenie práceneschopnosti a preklad lekárskych správ v Rakúsku
 • Zníženie poplatku v hospodárskej komore z dôvodu pozastavenia živnosti a počas poberania materského príspevku v Rakúsku
 • Žiadosť o zníženie odvodov do sociálnej poisťovne v Rakúsku
 • Žiadosť o výnimku z platenia odvodov a následné vyžiadanie preplatku v Rakúsku
 • Žiadosť o splátkový kalendár pri dlhoch na odvodoch do sociálnej poisťovne v Rakúsku
 • Vyžiadanie finanzonline kódov pre elektronické podanie daňového priznania v Rakúsku
 • Spracovanie rakúskeho daňového priznania
 • Žiadosť o splátkový kalendár pri dlhu na dani podnikateľa v Rakúsku
 • Hlásenie zmien na rakúske a nemecké inštitúcie (zmena adresy, priezviska, rodinného stavu a pod.)
 • Vyhotovenie životopisu v nemeckom jazyku
 • Zabezpečíme priame preberanie korešpondencie na našej adrese. Klientovi prepošleme poštu emailom s vysvetlením v slovenskom jazyku
 • Spracovanie zmluvy medzi opatrovateľkou a pacientom
 • Prihláška do správcovskej poisťovne (Vorsorgekasse) v Rakúsku
 • Vyžiadanie nasporených prostriedkov zo správcovskej poisťovne v Rakúsku
 • Oznámenie o nehode na všeobecnú úrazovú poisťovňu AUVA v Rakúsku
 • Vyplnenie E-formulárov
 • Vybavenie invalidného dôchodku v Rakúsku
 • Žiadosť o preplatenie zdravotných úkonov zaplatených v hotovosti na Slovensku
 • Nahlásenie tehotenstva (predpokladaného termínu pôrodu) na sociálnu poisťovňu v Rakúsku
 • Oznam o pôrode a narodení dieťaťa na sociálnu poisťovňu v Rakúsku
 • Vybavenie rizikového tehotenstva v Rakúsku
 • Vybavenie materského príspevku a pravidelné zasielanie žiadostí o materský príspevok v Rakúsku
 • Vybavenie rodinných prídavkov v Rakúsku a Nemecku
 • Vybavenie rodičovského príspevku v Rakúsku a Nemecku
 • Vybavenie výpomoci k rodičovskému príspevku pre rodičov s nízkym príjmom v Rakúsku

Iné – podľa požiadaviek klienta

Ďalšie služby:

Poradenstvo pre zamestnancov
Poradenstvo pre živnostníkov
Poradenstvo pre firmy