Poradenstvo pre zamestnancov | tax-in.sk

Služby

Poradenstvo pre zamestnancov

 • Vyžiadanie E-Card z Rakúska
 • Vyžiadanie formulára E106 z rakúskej poisťovne
 • Žiadosť o pripoistenie rodinných príslušníkov v Rakúsku a Nemecku
 • Spracovanie daňového priznania v Rakúsku a Nemecku
 • Hlásenie práceneschopnosti a preklad lekárskych správ v Rakúsku
 • Vyplnenie E-formulárov
 • Nahlásenie zmien na rakúske a nemecké inštitúcie (zmena adresy, priezviska, rodinného stavu a pod.)
 • Vyhotovenie životopisu v nemeckom jazyku
 • Zabezpečíme priame preberanie korešpondencie na našej adrese. Klientovi prepošleme poštu emailom s vysvetlením v slovenskom jazyku
 • Telefonický a osobný kontakt s pracovnou komorou (Arbeiterkammer) ohľadom konkrétnej záležitosti klienta na základe udelenej plnej moci
 • Vybavenie formulára PD U1 z Rakúska a Nemecka na účely poberania dávky v nezamestnanosti
 • Vyžiadanie ročnej výplatnej pásky (Jahreslohnzettel) od zamestnávateľa v Rakúsku
 • Vyžiadanie finanzonline kódov pre elektronické podávanie daňového priznania v Rakúsku
 • Vyžiadanie nasporených prostriedkov zo správcovskej poisťovne (Vorsorgekasse) v Rakúsku
 • Riešenie problémov so zamestnávateľom (nevyplatenie mzdy, nezákonné ukončenie pracovnej zmluvy a pod.)
 • BUAK – vyžiadanie nevyčerpanej dovolenky
 • Iné vybavenie administratívy v Rakúsku a Nemecku podľa požiadaviek klienta
 • Oznámenie o tehotenstve zamestnávateľovi
 • Vybavenie rizikového tehotenstva v Rakúsku
 • Príprava dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom o materskej dovolenke
 • Vybavenie rodičovského príspevku a rodinných dávok v Rakúsku a Nemecku
 • Výpomoc k rodičovskému príspevku pre rodičov s nízkym príjmom v Rakúsku

Ďalšie služby:

Poradenstvo pre zamestnancov
Poradenstvo pre živnostníkov
Poradenstvo pre firmy