Časté otázky | FAQ | tax-in.sk

Časté otázky | FAQ

Nárok na rodinné prídavky vzniká tam, kde je rodič zárobkovo činný. Ak je manželka zárobkovo činná na Slovensku, tak má nárok na rodinné prídavky na Slovensku a Vy máte nárok na vyrovnávaciu dávku v Rakúsku.