Kontakt | tax-in.sk

Kontakt

Júlia Šlosárová

Konateľka a majiteľka firmy

Tel.: 43 699 190 75136

E-mail: julia.slosar@gmail.com

Vladimír Dic

Samostatný radca (rodinné dávky DE, dane DE)

Tel.: 0948 209 698

E-mail: asistenttaxin@gmail.com

Bc. Agnesa Sýkorová

Samostatný radca

Tel.: 0907156571

E-mail: agi.sykorova@gmail.com

Tel.:

E-mail: