Zmena nemocenskej dávky v Rakúsku od 1.1.2017 | tax-in.sk

Blog

Zmena nemocenskej dávky v Rakúsku od 1.1.2017

Dátum pridania: 13.1.2017

 

Vyplácanie nemocenskej dávky (Krankengeld) pre SZČO, ktoré majú dobrovoľné pripoistenie (Zusatzversicherung in der Krankenversicherung)

Nárok na nemocenskú dávku vzniká od 4. dňa vo výške 60 % Vášho denného vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie.
Minimálny mesačný vymeriavací základ na zdravotné poistenie je 425,70 €, z ktorého sa výška nemocenskej dávky vypočíta nasledovne:

                                  425,70 € : 30 = 14,19 x 60 % = 8,51 €

Pri dlhodobej práceneschopnosti sa od 43. dňa vypláca podporná dávka (Unterstützungsleistung) vo výške 29,46 €.

To znamená, že ak SZČO má dobrovoľné pripoistenie a minimálny mesačný vymeriavací základ na zdravotné poistenie, tak výška nemocenskej dávky od 43. dňa práceneschopnosti je 8,51 29,46 = 37,97 €.

Tabuľka nákladov a výšky nemocenskej dávky z dobrovoľného pripoistenia:

Mesačný vymeriavací základ
Monatliche Beitragsgrundlage €
Mesačný príspevok dobrovoľného pripoistenia
Monatlicher Zusatsbeitrag €
Nemocenská dávka
Krankengeld €
        425,70   30,77     8,51
 1500   37,50    30,00 
 2000  50,00   40,00 
  3000 

 75,00 

  60,00 
  4000  100,00    80,00 
  5810  145,25  116,20 

425,70 € .... minimálny mesačný vymeriavací základ
  30,77 € .... minimálny mesačný príspevok na dobrovoľné pripoistenie

Práceneschopnosť, ktorá začala v roku 2016 a pokračuje bez prerušenia aj v roku 2017, bude naďalej vyplácaná v nezmenenej výške od 4. dňa práceneschopnosti vo výške 29,23 € a od 43. dňa vo výške 29,23 €.
Spolu teda 29,23 € 29,23 € = 58,46 €

Ďalšie články:

Výška rodinných prídavkov v Nemecku

Júlia Šlosárová

Zmena nemocenskej dávky v Rakúsku od 1.1.2017

Júlia Šlosárová

Príspevok k rodinným prídavkom v Nemecku

Júlia Šlosárová