Výška rodinných prídavkov v Nemecku | tax-in.sk

Blog

Výška rodinných prídavkov v Nemecku

Dátum pridania: 17.1.2017

Rodinné prídavky od Januára 2016 na dieťa a mesiac platné aj v roku 2017:
 

Vek dieťaťa 

Suma na mesiac

Od narodenia 111,80 Euro
Od 3 rokov 119,60 Euro
Od 10 rokov 138,80 Euro
Od 19 rokov 162 Euro
   

 

 

 

 

 

 

Mesačná celková suma rodinných prídavkov sa zvyšuje na každé dieťa, ak:

 • na dve deti o 6,90 Euro na každé dieťa
 • na tri deti o 17 Euro na každé dieťa
 • na štyri deti o 26 Euro na každé dieťa
 • na päť detí o 31,40 Euro na každé dieťa
 • na šesť deti o 35 Euro na každé dieťa
 • na sedem a viac deti o 51 Euro na každé dieťa

 

Rodinné prídavky do Decembra 2015(vrátane) na dieťa a mesiac:

Vek dieťaťa

Suma na mesiac

od narodenia 109,70 Euro
od 3 rokov 117,30 Euro
od 10 rokov 136,20 Euro
od 19 rokov 158,90 Euro

 

Mesačná celková suma rodinných prídavkov sa zvyšuje cez súrodenecké stupňovanie na každé dieťa, ak:

 • na dve deti o 6,70 Euro na každé dieťa
 • na tri deti o 16,60 Euro na každé dieťa
 • na štyri deti o 25,50 Euro na každé dieťa
 • na päť detí o 30,80 Euro na každé dieťa
 • na šesť deti o 34,30 Euro na každé dieťa
 • na sedem a viac deti o 50 Euro na každé dieťa

 

Príklad:

 • Jedna rodina s dvoma deťmi vo veku 8 a 11 rokov dostane na mesiac rodinné prídavky (119,60 Euro 138,80 Euro) (2 x 6,90 Euro) = 272,20 Euro.
 • Bolo stanovené, že rodinné prídavky ( vrátane prídavku podľa veku a súrodeneckého stupňovania) od Januára 2018 budú zvýšené o ďalších 1,9 %.
 • Vyplatenie rodinných prídavkov sa uskutočňuje mesačne najskôr k 6. v mesiaci. Presunutie môže byť spôsobené kvôli víkendom a sviatkom.

 

Pozor

 • V Septembri na začiatok školského roka bude vyplatené "Štartovné do školy" na každé dieťa vo veku medzi 6 a 15 rokom. Príkaz na výplatu tohto Štartovného sa uskutoční spolu s vyplatením rodinných prídavkov za September. Nie je preto potrebné dávať zvláštnu žiadosť .

Ďalšie články:

Výška rodinných prídavkov v Nemecku

Júlia Šlosárová

Zmena nemocenskej dávky v Rakúsku od 1.1.2017

Júlia Šlosárová

Príspevok k rodinným prídavkom v Nemecku

Júlia Šlosárová