Príspevok k rodinným prídavkom v Nemecku | tax-in.sk

Blog

Príspevok k rodinným prídavkom v Nemecku

Dátum pridania: 10.11.2020

Z dôvodu Corona krízy je možné tí, ktorí poberáte naďalej prídavky v DE/ Nemecku / a prišli ste o podstatnú časť svojich príjmov, no naďalej pracujete v DE  poberáte prídavky  z DE, tak máte možnosť požiadať o príspevok k rodinným prídavkom.
Musíte, v prípade manželov preukázať v prvom rade váš príjem, ktorý musí byť vyšší ako 900 EUR - dohromady u oboch manželov v hrubom a u rozvedených, ktorí samostatne vychovávajú  svoje deti musí byť minimálny príjem 600 EUR v hrubom. Je k tomuto potrebné doložiť výplatné pásky vyplniť dotazník. Či bude príspevok schválený a a v akej výške sa rozhodne po predložení a preskúmaní žiadosti o príspevok.

Ďalšie články:

Výška rodinných prídavkov v Nemecku

Júlia Šlosárová

Zmena nemocenskej dávky v Rakúsku od 1.1.2017

Júlia Šlosárová

Príspevok k rodinným prídavkom v Nemecku

Júlia Šlosárová